[1]
P. Ortí Cost, «Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360», Anu. estud. mediev., vol. 29, n.º 1, pp. 747–773, dic. 1999.