[1]
A. Serra Clota, «Reaccions senyorials a la crisi agrària a Catalunya, a la Baixa Edat Mitjana: els remences», Anu. estud. mediev., vol. 29, n.º 1, pp. 1005–1042, dic. 1999.