[1]
M. Riu, «Pesos, mides i mesures a la Catalunya del segle XIII. Aportació al seu estudi», Anu. estud. mediev., vol. 26, n.º 2, pp. 825–837, dic. 1996.