[1]
Ángel Monlleó i Calcerà, «Estudi iconografie de l’església de Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona)», Anu. estud. mediev., vol. 26, n.º 1, pp. 407–435, jun. 1996.