[1]
M. Simó, «Traducció i reescriptura de la cansó occitana al Roman de la Rose de Jean Renart», Anu. estud. mediev., vol. 45, n.º 1, pp. 79–107, jun. 2015.