[1]
A. Soler, «El lèxic cortès i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals», Anu. estud. mediev., vol. 45, n.º 1, pp. 109–142, jun. 2015.