[1]
J. Santanach i Suñol, «La composició de la versió catalana medieval del Tresor de pobres del ms. 864 de la Biblioteca de Catalunya. Anàlisi del contingut i edició de les receptes de confits», Anu. estud. mediev., vol. 47, n.º 1, pp. 335–357, jun. 2017.