[1]
M. T. Ferrer i Mallol, «La guerra en cors amb els països musulmans occidentals en els primers anys del regnat de Jaume II (1291-1309)», Anu. estud. mediev., vol. 38, n.º 2, pp. 831–865, dic. 2008.