[1]
A. Cassanyes Roig, «El capítol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle XV (1450-1495)», Anu. estud. mediev., vol. 48, n.º 2, pp. 587–614, dic. 2018.