[1]
P. Viciano, «Deute públic i renda censalista al País Valencià en el segle XV. Una proposta d’interpretació», Anu. estud. mediev., vol. 48, n.º 2, pp. 925–953, dic. 2018.