Barral i Altet, X. «Observacions Sobre Les Relacions històriques I artístiques Entre Cluny I La Península Ibèrica (segles X-XII)». Anuario De Estudios Medievales, vol. 24, n.º 1, diciembre de 1994, pp. 925-42, doi:10.3989/aem.1994.v24.1005.