Morelló i Baget, J. «Aproximació a Les Fonts Fiscals De La Catalunya Baixmedieval: Llibres d’estimes, Valies I Manifests». Anuario De Estudios Medievales, vol. 22, n.º 1, diciembre de 1992, pp. 425-41, doi:10.3989/aem.1992.v22.1076.