Furió, A. «Mobles E Semovents. Animals, Estris agrícoles I Reutilització Al Camp Valencià Tardomedieval». Anuario De Estudios Medievales, vol. 52, n.º 1, julio de 2022, pp. 99-147, doi:10.3989/aem.2022.52.1.05.