Sales i Favà, L., y C. Vela Aulesa. «Llogar Els Ciris I Revendre El Refús. El Consum De Cera Per a Usos Litúrgics a La Barcelona Baixmedieval». Anuario De Estudios Medievales, vol. 52, n.º 1, julio de 2022, pp. 209-34, doi:10.3989/aem.2022.52.1.08.