Molina i Castellà, A. «“Un Dels Suptils Maestres De La Sua Art Qui Sien En Nostra senyoria&Quot;: Consolí Blanch d’Estrasburg, Un Argenter Alemany a La Corona d’Aragó (1372-1401)». Anuario De Estudios Medievales, vol. 29, n.º 1, diciembre de 1999, pp. 655-87, doi:10.3989/aem.1999.v29.i1.542.