Morello i Baget, J. «"De Contributionibus fiscalibus": Els Conflictes Entre El Municipi De Valls I La Comunitat De Preveres Durant El Segle XIV». Anuario De Estudios Medievales, vol. 29, n.º 1, diciembre de 1999, pp. 689-2, doi:10.3989/aem.1999.v29.i1.543.