Ortí Cost, P. «Una Primera Aproximació Als Fogatges Catalans De La dècada De 1360». Anuario De Estudios Medievales, vol. 29, n.º 1, diciembre de 1999, pp. 747-73, doi:10.3989/aem.1999.v29.i1.545.