Serra Clota, A. «Reaccions Senyorials a La Crisi agrària a Catalunya, a La Baixa Edat Mitjana: Els Remences». Anuario De Estudios Medievales, vol. 29, n.º 1, diciembre de 1999, pp. 1005-42, doi:10.3989/aem.1999.v29.i1.556.