Feliu, G. «La Pagesia Catalana Abans De La Feudalització». Anuario De Estudios Medievales, vol. 26, n.º 1, junio de 1996, pp. 19-41, doi:10.3989/aem.1996.v26.i1.686.