Monlleó i Calcerà, Ángel. «Estudi Iconografie De l’església De Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona)». Anuario De Estudios Medievales, vol. 26, n.º 1, junio de 1996, pp. 407-35, doi:10.3989/aem.1996.v26.i1.694.