Simó, M. «Traducció I Reescriptura De La Cansó Occitana Al Roman De La Rose De Jean Renart». Anuario De Estudios Medievales, vol. 45, n.º 1, junio de 2015, pp. 79-107, doi:10.3989/aem.2015.45.1.03.