Coderch, M. «Entre l’amor I El Dret: L’ús Del lèxic Feudal a La lírica Amorosa Medieval Catalana I Valenciana». Anuario De Estudios Medievales, vol. 45, n.º 1, junio de 2015, pp. 195-31, doi:10.3989/aem.2015.45.1.07.