Morelló i Baget, Jordi. «Aproximació a Les Fonts Fiscals De La Catalunya Baixmedieval: Llibres d’estimes, Valies I Manifests». Anuario de Estudios Medievales 22, no. 1 (diciembre 30, 1992): 425–441. Accedido abril 16, 2024. https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1076.