Sales i Favà, Lluís, y Carles Vela Aulesa. «Llogar Els Ciris I Revendre El Refús. El Consum De Cera Per a Usos Litúrgics a La Barcelona Baixmedieval». Anuario de Estudios Medievales 52, no. 1 (julio 29, 2022): 209–234. Accedido diciembre 5, 2023. https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1291.