Morello i Baget, Jordi. «"De Contributionibus fiscalibus": Els Conflictes Entre El Municipi De Valls I La Comunitat De Preveres Durant El Segle XIV». Anuario de Estudios Medievales 29, no. 1 (diciembre 30, 1999): 689–729. Accedido junio 2, 2023. https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/543.