1.
Sabaté F. Evolució i expressió de la sexualitat medieval. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1993 [citado 7 de diciembre de 2023];23(1):163-95. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1045