1.
Riera i Melis A. El bisbat de Girona al primer terç del segle XV. Aproximació al context sòcio-econòmic de la sèrie sísmica olotina (1427-1428). Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1992 [citado 1 de junio de 2023];22(1):161-204. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1068