1.
Morelló i Baget J. Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d’estimes, valies i manifests. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1992 [citado 24 de julio de 2024];22(1):425-41. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1076