1.
Furió A. Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval. Anu. estud. mediev. [Internet]. 29 de julio de 2022 [citado 26 de septiembre de 2023];52(1):99-147. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1288