1.
Sales i Favà L, Vela Aulesa C. Llogar els ciris i revendre el refús. El consum de cera per a usos litúrgics a la Barcelona baixmedieval. Anu. estud. mediev. [Internet]. 29 de julio de 2022 [citado 26 de septiembre de 2023];52(1):209-34. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1291