1.
Alanyà i Roig J. Procès inquisitorial contra el castellà d’Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418). Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de junio de 2002 [citado 24 de julio de 2024];32(1):199-22. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/235