1.
Mira Jódar AJ, Viciano P. Arrendaments i parceries. La gestió indirecta de la terra al País Valencià (segles XIV-XV). Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de junio de 2002 [citado 7 de diciembre de 2023];32(1):481-500. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/242