1.
Ferrer i Mallol MT. Fruita seca i fruita assecada, una especiatitat de l´àrea econòmica catalana-valenciana-balear. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 2001 [citado 2 de abril de 2023];31(2):883-94. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/272