1.
Ferrer Mallol MT. Discòrdies entre la petita noblesa urbana i els homes de vila a les terres meridionals valencianes en el primer terç del segle XIV. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1999 [citado 21 de abril de 2024];29(1):301-13. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/525