1.
Molina i Castellà A. “Un dels suptils maestres de la sua art qui sien en nostra senyoria": Consolí Blanch d’Estrasburg, un argenter alemany a la Corona d’Aragó (1372-1401). Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1999 [citado 15 de abril de 2024];29(1):655-87. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/542