1.
Morello i Baget J. "De contributionibus fiscalibus": els conflictes entre el municipi de Valls i la comunitat de preveres durant el segle XIV. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1999 [citado 29 de mayo de 2024];29(1):689-72. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/543