1.
Serra Clota A. Reaccions senyorials a la crisi agrària a Catalunya, a la Baixa Edat Mitjana: els remences. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1999 [citado 8 de junio de 2023];29(1):1005-42. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/556