1.
Feliu G. L’administració de la Comanda Hospitalera de Barberà: un llibre de comptes de 1410-1411. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1998 [citado 30 de enero de 2023];28(1):187-21. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/582