1.
Riera i Melis A. El Mediterrani Occidental al darrer quart del segle XIII: Concurrència comercial i conflictivitat política. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1996 [citado 1 de octubre de 2023];26(2):729-82. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/667