1.
Monlleó i Calcerà Ángel. Estudi iconografie de l’església de Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona). Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de junio de 1996 [citado 2 de marzo de 2024];26(1):407-35. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/694