1.
Soler A. El lèxic cortès i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de junio de 2015 [citado 24 de julio de 2024];45(1):109-42. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/746