1.
Coderch M. Entre l’amor i el dret: l’ús del lèxic feudal a la lírica amorosa medieval catalana i valenciana. Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de junio de 2015 [citado 19 de septiembre de 2021];45(1):195-231. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/752