1.
Cassanyes Roig A. El capĂ­tol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle XV (1450-1495). Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 2018 [citado 4 de diciembre de 2022];48(2):587-614. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/897