1.
Turull Rubinat M. La formació del poder polític als segles XII-XV i els orígens medievals de l’Estat. Historia política i historia del Dret: bibliografía recent en llengua francesa (1984-1994). Anu. estud. mediev. [Internet]. 30 de diciembre de 1995 [citado 22 de mayo de 2024];25(2):761-809. Disponible en: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/954