Volver a los detalles del artículo Una qüestió de lògica en un sermó de sant Vicent Ferrer. El tractat <em>De suppositionibus</em> com a eina interpretativa Descargar Descargar PDF