Els batiats, o musulmans convertits: una altra seqüela de la conquesta i la colonització valenciana

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2021.51.2.07

Palabras clave:

minories religioses, colonització feudal, musulmans, conversions, estructures familiars

Resumen


[ca] La societat valenciana del segle XIII, com a conseqüència de la conquesta de Jaume I, va originar un col·lectiu de convertits de l’islam que la documentació identifica com a batiats, batejats o neòfits. Les notícies sobre aquest col·lectiu són ben poques, prova de la marginalitat i de l’escàs pes demogràfic en les viles i ciutats del país, ja que el seu assentament va ser sobretot urbà. L’objectiu d’aquesta indagació és esbrinar les raons que van empènyer al canvi de religió, quin era el seu perfil social i econòmic i de quina manera es va produir la integració en el teixit social.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Burns, Robert I. (1960), Journey from Islam: Incipient Cultural Transition in the Conquered Kingdom of Valencia (1240-1280), "Speculum" 35/3, pp. 337-356. https://doi.org/10.2307/2849729

Burns, Robert I. (1981), Un terratrèmol medieval. Jaume I, Al-Azraq i la història d'Ontinyent en els primers temps del regne de València, en Jaume I i els valencians del s. XIII, València, Tres i Quatre, pp. 103-145.

Colon, Germà; Garcia, Arcadi (eds.) (1974), Furs de València, vol II, Barcelona, Barcino.

Furió, Antoni; Garcia-Oliver, Ferran (2007), Llibre d'establiment i ordenacions de la ciutat de València. I (1296-1345), València, Universitat de València.

Garcia-Oliver, Ferran (2003), La vall de les sis mesquites. El treball i la vida a la Valldigna medieval, València, Publicacions de la Universitat de València.

Garcia-Marsilla, Juan V. (2002), Vivir a Crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, València, PUV.

Gregori, Rosa M.; García Marsilla, Juan V.; Pujades, Ramon J. (eds.) (2008), Llibre de la Cort de Justícia de València (1283-1287), València, Universitat de València.

Guinot, Enric (ed.) (2010), Pergamins, processos i cartes reials. Documentació dispersa valenciana del segle XIII, València, Universitat de València.

Guinot, Enric; Diéguez, M.ª Àngels; Ferragud, Carmel (eds.) (2008), Llibre de la Cort de Justícia de València (1280-1282), Universitat de València, València, 2008.

Mazzi, Maria Serena (1986), Ai margini dei lavoro: i mestieri per "campare la vita", "Studi storici" 27/2, pp. 359-369.

Momblanch, Francisco de P. (1977), Al-Azraq. Capitán de moros, Alacant, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia.

Silvestre, Aureli (ed.) (2008), Llibre de la Cort del Justícia de València (1287-1288, 1298), València, Universitat de València.

Soto, Ricard (1994), La situació dels andalusins (Musulmans i Batejats) a Mallorca després de la Conquesta Catalana de 1280, "Mélanges de la Casa de Velázquez" 30/1, pp. 167-206. https://doi.org/10.3406/casa.1994.2688

Terol, Vicent (2017), Els Batejats o conversos de sarraí i els renegats o conversos a l'Islam a la Corona d'Aragó durant el regnat de Jaume II (1291-1327). Una aproximació onomàstica, en Casanova, Emili (coord.), Onomàstica romànica dels expòsits i etimologia toponímica, especialment de València, València, Denes, pp. 865-883.

Torró, Josep (1992), La formació d'un espai feudal. Alcoi de 1245 a 1305, València, Diputació de València.

Torró, Josep (1999), El naixement d'una colònia. Dominació i resistència a la frontera valenciana (1238-1276), València, Publicacions de la Universitat de València.

Torró, Josep (2008), De bona guerra. El ambiguo estatuto del cautivo musulmán en los países de la Corona de Aragón (siglos XII-XII), en Fierro, M.ª Isabel; García Fitz, Francisco (eds.), El cuerpo derrotado. Cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos (península ibérica, ss. VIII-XIII), Madrid, CSIC, pp. 435-447.

Torró, Josep (ed.) (2009), Llibre de la Cort del Justícia de Concentaina (1269, 1275-1278, 1288-1290), València, Universitat de València.

Torró, Josep (2020), La "guerra de Beniopa" i els inicis de la insurrecció musulmana del regne de València (1276), en Garcia-Oliver, Ferran (ed.), Una comunitat humana al llarg de la història: la Safor. Estudis en homenatge a Vicent Olaso, Catarroja-Barcelona, Afers, pp. 19-84.

Descargas

Publicado

2021-12-27

Cómo citar

Garcia-Oliver, F. . (2021). Els batiats, o musulmans convertits: una altra seqüela de la conquesta i la colonització valenciana. Anuario De Estudios Medievales, 51(2), 687–711. https://doi.org/10.3989/aem.2021.51.2.07

Número

Sección

Estudios Misceláneos

Artículos más leídos del mismo autor/a