Mestres de la ciència dels estels. Astrònomsastròlegs al servei del rei Pere el Cerimoniós

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.2.08

Palabras clave:

Pere el Cerimoniós, astronomia medieval, astrologia medieval, documentació

Resumen


[ca] El regnat de Pere el Cerimoniós és sens dubte el període de més esplendor per a l’astronomia i l’astrologia a la Corona d’Aragó, gràcies al decidit impuls d’aquest monarca. El seu interès per la ciència dels estels es manifestà en l’adquisició i fabricació d’instruments astronòmics i en la promoció d’un ambiciós conjunt d’obres d’astronomia i astrologia. En conseqüència, al llarg del seu regnat, més d’una dotzena d’astrònoms-astròlegs consta que van estar al servei del rei Pere, sigui per a treballs puntuals sigui per una vinculació continuada. Aquest article pretén oferir una visió sobre el perfil biogràfic i professional d’aquests experts, especialment pel que fa a la seva relació amb la Corona, a partir no solament de la revisió dels testimonis ja coneguts sinó també de documents que fins ara havien passat desapercebuts o havien estat poc estudiats.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Baer, Fritz (1929), Die Juden im christlichen Spanien: Aragonien und Navarra, Berlín, Akademie-Verlag.

Belenguer, Ernest (2015), Vida i regnat de Pere el Cerimoniós (1319-1387), Lleida, Pagès.

Bofarull, Francesc de (1901), Antigua marina catalana, “Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” 7, pp. 1-123.

Bos, Gerrit; Burnett, Charles; Langermann, Y. Tzvi (2005), Hebrew Medical Astrology: David ben Yom Tov, Kelal qaṭan, original Hebrew text, medieval Latin translation, modern English translation, Filadèlfia, American Philosophical Society.

Boudet, Jean-Patrice (2006), Entre science et nigromance: astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), París, Publications de la Sorbonne.

Cardoner, Antoni; Vendrell, Francisca (1947), Aportaciones al estudio de la familia Abenardut, médicos reales, “Sefarad” 7/2, pp. 303-348.

Chabàs, Josep (1992), L’Astronomia de Jacob ben David Bonjorn, Barcelona, IEC.

Chabàs, Josep (2004), L’activitat astronòmica a l’època del rei Pere (segle XIV), en Vernet, Joan; Parés, Ramon (eds.), La ciència en la història dels Països Catalans, vol. I, València, IEC - Universitat de València, pp. 483-514.

Chabàs, Josep (2015), A List of Stars Correcte Cum 2 Magnis Armillis in 1362, “Journal for the History of Astronomy” 46/2, pp. 206-217.

Cifuentes, Lluís (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona - Universitat de Barcelona, Palma - Universitat de les Illes Balears.

Duchowny, Aléxia Teles (2007), De Magia (Ms. Laud Or. 282, Bodleian Library): edição e estudo, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais (tesi doctoral).

Duchowny, Aléxia Teles; Oliveira, Luíza Pereira de (2020), Datación de la lengua del Lybro de Magyka (MS. 5-2-32, Biblioteca Colombina, Sevilla), “Estudios Románicos” 29, pp. 165-179.

Duchowny, Aléxia Teles; Oliveira, Luiza Pereira de (2021), El Lybro de magyka del virtuoso animal et señoreador de todos los otros animales dela tierra (Ms. 5-2-32, Biblioteca Colombina, Sevilla), “Acta Scientiarum. Language and Culture” 43/2.

Ferragud, Carmel (2005), Medicina i promoció social a la baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 1350-1410), Madrid, CSIC.

Ferragud, Carmel (2018), Bartomeu de Tresbens, físic i astròleg del rei Pere el Cerimoniós i l’infant Joan: entre el servei a la Corona i al municipi, “Asclepio” 70/2.

Ferragud, Carmel; Giralt, Sebastià (2019), Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg de Pere el Cerimoniós: aproximació biogràfica i diplomatari, “Magnificat Cultura i Literatura Medievals” 6, pp. 113-163.

Fondo Histórico de Aragón, Saragossa, Fundación Ibercaja [en línia], https:// fondohistoricodearagon.ibercaja.es [consulta: 26/03/2022].

Giralt, Sebastià (2017), Drawing from the Marrow of the Authors of Astrology: The Sources of Bartomeu de Tresbens, Astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon, en Boudet, Jean-Patrice; Ostorero, Martine; Paravicini Bagliani, Agostino (eds.), De Frédéric II à Rodolphe II: astrologie, divination et magie dans les cours (XIIIe-XVIIesiècle), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, pp. 71-96.

Giralt, Sebastià (2018a), Astrologia per a la recerca de tresors: el Libel d’investigació de tresors de Bartomeu de Tresbens, “eHumanista/ IVITRA” [en línia] 14, pp. 761-793, https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/

volume14/F/2.%20Giralt.pdf [consulta: 26/03/2022].

Giralt, Sebastià (2018b), Astrology in the Service of the Crown: Bartomeu de Tresbens, Physician and Astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon, “Journal of Medieval History” 44/1, pp. 104-129.

Giralt, Sebastià (2020), The Times and Stars for Ruling a Kingdom: The Tractat de les Eleccions by Bartomeu de Tresbens. A Study and Edition, “Mediaeval Studies” 82, pp. 79-148.

Giralt, Sebastià (2021a), El deix occità de Bartomeu de Tresbens, en Alberni, Anna; Cifuentes, Lluís; Santanach, Joan; Soler, Albert (eds.), “Qui fruit ne sap collir”: homenatge a Lola Badia, vol. I, Barcelona, Universitat de Barcelona - Barcino, pp. 301-310.

Giralt, Sebastià (2021b), “Quant alcun hom demanda d’alcuna cosa dubtosa”: el Tractat de les interrogacions de Bartomeu de Tresbens, estudi i edició, “Magnificat Cultura i Literatura Medievals” 8, pp. 127-164.

Giralt, Sebastià (2022), Pere Engilbert and Dalmau Sesplanes, Two Astronomers- Astrologers in the Service of King Pere the Ceremonious, “Cahiers de recherches médiévales et humanistes” (en premsa).

González Llubera, Ignasi (1952-1953), Two Old Portuguese Astrological Texts in Hebrew Characters, “Romance Philology” 6, pp. 267-272.

González Ollé, Fernando (2007), Opciones y preferencias lingü.sticas del rey Pedro IV de Aragón, “Revista de Filología Española” 87/2, pp. 293-322.

Gutwirth, Eleazar (2011), History, Language, and the Sciences in Medieval Spain, en Freudenthal, Gad (ed.), Science in Medieval Jewish Cultures, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 147-154.

Hernández, Azucena (2017), Astrolabes for the King: The Astrolabe of Petrus Raimundi of Barcelona, “Medieval Encounters” 23, pp. 421-443.

Hernández, Azucena (2018), Astrolabios en la España medieval: del Al-Andalus a los reinos cristianos, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (tesi doctoral).

Hillgarth, Jocelyn N. (1992-1993), La personalitat política i cultural de Pere III a través de la seva crònica, “Llengua & Literatura” 5, pp. 7-102.

López de Meneses, Amada (1952), Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, “Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón” 5, pp. 669-771.

Madurell, Josep M.ª (1979-1982), Documents culturals medievals (1307-1485): contribució al seu estudi, “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona” 38, pp. 301-473.

Martínez Loscos, Carmen (1954), Orígenes de la Medicina en Aragón: los médicos árabes y judíos, “Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita” 6-7, pp. 7-61.

Massó, Jaume (1905), Inventari dels béns mobles del rey Martí d’Aragó, “Revue Hispanique” 12/42, pp. 413-590.

Millàs Vallicrosa, Josep M.ª (1959), Una traducción catalana de las Tablas astronómicas (1361) de Jacob ben David Yomtob de Perpiñán, “Sefarad” 19, pp. 365-371.

Millàs Vallicrosa, Josep M.ª (1962), Las tablas astronómicas del Rey Don Pedro el Ceremonioso, Madrid - Barcelona, Asociación para la Historia de la Ciencia Española - CSIC.

Pere el Cerimoniós i la seva època (1989), Barcelona, CSIC.

Pons, Antonio (1984), Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV, Palma, Miquel Font.

Quadrado, José M.ª (2008), La judería de Mallorca en 1391, Palma, Lleonard Muntaner.

Rodríguez-Arribas, Josefina (2018), A Treatise on the Construction of Astrolabes by Jacob ben Abi Abraham Isaac al-Corsuno (Barcelona, 1378): Edition, Translation and Commentary, “Journal for the History of Astronomy” 49/1, pp. 27-82.

Roth, Pinchas (2017), “My Precious Books and Instruments”: Jewish Divorce Strategies and Self-fashioning in Medieval Catalonia, “Journal of Medieval History” 43/5, pp. 548-561.

Rubió, Antoni (1908-1921), Documents per l’historia de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, IEC.

Ryan, Michael (2011), A Kingdom of Stargazers: Astrology and Authority in the Late Medieval Crown of Aragon, Ithaca, Cornell University Press.

Sabaté, Glòria; Soriano, Lourdes (2020), La ciència dels estels dins del projecte cultural de Pere el Cerimoniós, en Bellmunt, Manel; Mahiques, Joan (eds.), Literature, Science & Religion: Textual Transmission and Translation in Medieval and Early Modern Europe, Kassel, Reichenberger, pp. 397-414.

Samsó, Julio (2020), On Both Sides of the Strait of Gibraltar: Studies in the History of Medieval Astronomy in the Iberian Peninsula and the Maghrib, Leiden, Brill.

Samsó, Julio (2021), Astrología matemática en el Llibre de les nativitats de Bartomeu de Tresbens, en Alberni, Anna; Cifuentes, Lluís; Santanach, Joan; Soler, Albert (eds.), “Qui fruit ne sap collir”: homenatge a Lola Badia, vol. II, Barcelona, Universitat de Barcelona - Barcino, pp. 237-254.

Sciència.cat DB (2012-2022), coord. de Lluís Cifuentes, Universitat de Barcelona, https://www.sciencia.cat/scienciacat-db [consulta: 26/03/2022].

Sobrequés, Santiago (1947), Contribución a la historia de los judíos de Gerona. Familias hebreas gerundenses: los Zabarra y los Caravita,“Anales del Instituto de Estudios Gerundenses” 2, pp. 68-98.

Tasis, Rafael (1957), Pere el Cerimoniós i els seus fills (segle XIV), Barcelona, Vicens-Vives.

Trenchs, Josep (2011), Documents de Cancelleria i de Mestre Racional sobre la cultura catalana medieval, Barcelona, IEC.

Tresbens, Bartomeu de, Tractat d’astrologia, ed. de Joan Vernet i David Romano, Barcelona, Biblioteca Catalana d’Obres Antigues, 1957-1958.

Valls, Esperança (2008), Cap estrella per a Israel, Girona, Universitat de Girona.

Véronèse, Julien (2017), Nicolas Eymerich et l’astrologie à la cour d’Aragon, en Boudet, Jean-Patrice; Ostorero, Martine; Paravicini Bagliani, Agostino (eds.), De Frédéric II à Rodolphe II: astrologie, divination et magie dans les cours (XIIIe-XVIIe siècle), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, pp. 97-155.

Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, ed. de Ángel Canellas, Saragossa, CSIC, 1967-1985.

Descargas

Publicado

2022-12-30

Cómo citar

Giralt, S. . (2022). Mestres de la ciència dels estels. Astrònomsastròlegs al servei del rei Pere el Cerimoniós. Anuario De Estudios Medievales, 52(2), 649–675. https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.2.08

Número

Sección

Estudios Misceláneos

Datos de los fondos

Ministerio de Economía y Competitividad
Números de la subvención PID2019-104308GB-I00