Mestres de la ciència dels estels. Astrònomsastròlegs al servei del rei Pere el Cerimoniós

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.2.08

Palabras clave:

Pere el Cerimoniós, astronomia medieval, astrologia medieval, documentació

Resumen


[ca] El regnat de Pere el Cerimoniós és sens dubte el període de més esplendor per a l’astronomia i l’astrologia a la Corona d’Aragó, gràcies al decidit impuls d’aquest monarca. El seu interès per la ciència dels estels es manifestà en l’adquisició i fabricació d’instruments astronòmics i en la promoció d’un ambiciós conjunt d’obres d’astronomia i astrologia. En conseqüència, al llarg del seu regnat, més d’una dotzena d’astrònoms-astròlegs consta que van estar al servei del rei Pere, sigui per a treballs puntuals sigui per una vinculació continuada. Aquest article pretén oferir una visió sobre el perfil biogràfic i professional d’aquests experts, especialment pel que fa a la seva relació amb la Corona, a partir no solament de la revisió dels testimonis ja coneguts sinó també de documents que fins ara havien passat desapercebuts o havien estat poc estudiats.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Baer, Fritz (1929), Die Juden im christlichen Spanien: Aragonien und Navarra, Berlín, Akademie-Verlag.

Belenguer, Ernest (2015), Vida i regnat de Pere el Cerimoniós (1319-1387), Lleida, Pagès.

Bofarull, Francesc de (1901), Antigua marina catalana, "Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona" 7, pp. 1-123.

Bos, Gerrit; Burnett, Charles; Langermann, Y. Tzvi (2005), Hebrew Medical Astrology: David ben Yom Tov, Kelal qaṭan, original Hebrew text, medieval Latin translation, modern English translation, Filadèlfia, American Philosophical Society. https://doi.org/10.2307/20020391

Boudet, Jean-Patrice (2006), Entre science et nigromance: astrologie, divination et magie dans l'Occident médiéval (XIIe-XVe siècle), París, Publications de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.12587 PMCid:PMC1435805

Cardoner, Antoni; Vendrell, Francisca (1947), Aportaciones al estudio de la familia Abenardut, médicos reales, "Sefarad" 7/2, pp. 303-348.

Chabàs, Josep (1992), L'Astronomia de Jacob ben David Bonjorn, Barcelona, IEC.

Chabàs, Josep (2004), L'activitat astronòmica a l'època del rei Pere (segle XIV), en Vernet, Joan; Parés, Ramon (eds.), La ciència en la història dels Països Catalans, vol. I, València, IEC - Universitat de València, pp. 483-514.

Chabàs, Josep (2015), A List of Stars Correcte Cum 2 Magnis Armillis in 1362, "Journal for the History of Astronomy" 46/2, pp. 206-217. https://doi.org/10.1177/0021828615585490

Cifuentes, Lluís (2006), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona - Universitat de Barcelona, Palma - Universitat de les Illes Balears.

Duchowny, Aléxia Teles (2007), De Magia (Ms. Laud Or. 282, Bodleian Library): edição e estudo, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais (tesi doctoral).

Duchowny, Aléxia Teles; Oliveira, Luíza Pereira de (2020), Datación de la lengua del Lybro de Magyka (MS. 5-2-32, Biblioteca Colombina, Sevilla), "Estudios Románicos" 29, pp. 165-179. https://doi.org/10.6018/ER.376291

Duchowny, Aléxia Teles; Oliveira, Luiza Pereira de (2021), El Lybro de magyka del virtuoso animal et señoreador de todos los otros animales dela tierra (Ms. 5-2-32, Biblioteca Colombina, Sevilla), "Acta Scientiarum. Language and Culture" 43/2. https://doi.org/10.4025/actascilangcult.v43i2.54121

Ferragud, Carmel (2005), Medicina i promoció social a la baixa Edat Mitjana (Corona d'Aragó, 1350-1410), Madrid, CSIC.

Ferragud, Carmel (2018), Bartomeu de Tresbens, físic i astròleg del rei Pere el Cerimoniós i l'infant Joan: entre el servei a la Corona i al municipi, "Asclepio" 70/2. https://doi.org/10.3989/asclepio.2018.11

Ferragud, Carmel; Giralt, Sebastià (2019), Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg de Pere el Cerimoniós: aproximació biogràfica i diplomatari, "Magnificat Cultura i Literatura Medievals" 6, pp. 113-163. https://doi.org/10.7203/MCLM.6.13906

Fondo Histórico de Aragón, Saragossa, Fundación Ibercaja [en línia], https:// fondohistoricodearagon.ibercaja.es [consulta: 26/03/2022].

Giralt, Sebastià (2017), Drawing from the Marrow of the Authors of Astrology: The Sources of Bartomeu de Tresbens, Astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon, en Boudet, Jean-Patrice; Ostorero, Martine; Paravicini Bagliani, Agostino (eds.), De Frédéric II à Rodolphe II: astrologie, divination et magie dans les cours (XIIIe-XVIIesiècle), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, pp. 71-96.

Giralt, Sebastià (2018a), Astrologia per a la recerca de tresors: el Libel d'investigació de tresors de Bartomeu de Tresbens, "eHumanista/ IVITRA" [en línia] 14, pp. 761-793, https://www.ehumanista.ucsb.edu/sites/secure.lsit.ucsb.edu.span.d7_eh/files/sitefiles/ivitra/

volume14/F/2.%20Giralt.pdf [consulta: 26/03/2022].

Giralt, Sebastià (2018b), Astrology in the Service of the Crown: Bartomeu de Tresbens, Physician and Astrologer to King Pere the Ceremonious of Aragon, "Journal of Medieval History" 44/1, pp. 104-129. https://doi.org/10.1080/03044181.2017.1397534

Giralt, Sebastià (2020), The Times and Stars for Ruling a Kingdom: The Tractat de les Eleccions by Bartomeu de Tresbens. A Study and Edition, "Mediaeval Studies" 82, pp. 79-148.

Giralt, Sebastià (2021a), El deix occità de Bartomeu de Tresbens, en Alberni, Anna; Cifuentes, Lluís; Santanach, Joan; Soler, Albert (eds.), "Qui fruit ne sap collir": homenatge a Lola Badia, vol. I, Barcelona, Universitat de Barcelona - Barcino, pp. 301-310.

Giralt, Sebastià (2021b), "Quant alcun hom demanda d'alcuna cosa dubtosa": el Tractat de les interrogacions de Bartomeu de Tresbens, estudi i edició, "Magnificat Cultura i Literatura Medievals" 8, pp. 127-164. https://doi.org/10.7203/MCLM.8.20805

Giralt, Sebastià (2022), Pere Engilbert and Dalmau Sesplanes, Two Astronomers- Astrologers in the Service of King Pere the Ceremonious, "Cahiers de recherches médiévales et humanistes" (en premsa).

González Llubera, Ignasi (1952-1953), Two Old Portuguese Astrological Texts in Hebrew Characters, "Romance Philology" 6, pp. 267-272.

González Ollé, Fernando (2007), Opciones y preferencias lingü.sticas del rey Pedro IV de Aragón, "Revista de Filología Española" 87/2, pp. 293-322. https://doi.org/10.3989/rfe.2007.v87.i2.35

Gutwirth, Eleazar (2011), History, Language, and the Sciences in Medieval Spain, en Freudenthal, Gad (ed.), Science in Medieval Jewish Cultures, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 147-154. https://doi.org/10.1017/CBO9780511976575.029

Hernández, Azucena (2017), Astrolabes for the King: The Astrolabe of Petrus Raimundi of Barcelona, "Medieval Encounters" 23, pp. 421-443. https://doi.org/10.1163/15700674-12342254

Hernández, Azucena (2018), Astrolabios en la España medieval: del Al-Andalus a los reinos cristianos, Madrid, Universidad Complutense de Madrid (tesi doctoral).

Hillgarth, Jocelyn N. (1992-1993), La personalitat política i cultural de Pere III a través de la seva crònica, "Llengua & Literatura" 5, pp. 7-102.

López de Meneses, Amada (1952), Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" 5, pp. 669-771.

Madurell, Josep M.ª (1979-1982), Documents culturals medievals (1307-1485): contribució al seu estudi, "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona" 38, pp. 301-473.

Martínez Loscos, Carmen (1954), Orígenes de la Medicina en Aragón: los médicos árabes y judíos, "Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita" 6-7, pp. 7-61.

Massó, Jaume (1905), Inventari dels béns mobles del rey Martí d'Aragó, "Revue Hispanique" 12/42, pp. 413-590.

Millàs Vallicrosa, Josep M.ª (1959), Una traducción catalana de las Tablas astronómicas (1361) de Jacob ben David Yomtob de Perpiñán, "Sefarad" 19, pp. 365-371.

Millàs Vallicrosa, Josep M.ª (1962), Las tablas astronómicas del Rey Don Pedro el Ceremonioso, Madrid - Barcelona, Asociación para la Historia de la Ciencia Española - CSIC.

Pere el Cerimoniós i la seva època (1989), Barcelona, CSIC.

Pons, Antonio (1984), Los judíos del Reino de Mallorca durante los siglos XIII y XIV, Palma, Miquel Font.

Quadrado, José M.ª (2008), La judería de Mallorca en 1391, Palma, Lleonard Muntaner.

Rodríguez-Arribas, Josefina (2018), A Treatise on the Construction of Astrolabes by Jacob ben Abi Abraham Isaac al-Corsuno (Barcelona, 1378): Edition, Translation and Commentary, "Journal for the History of Astronomy" 49/1, pp. 27-82. https://doi.org/10.1177/0021828618755773

Roth, Pinchas (2017), "My Precious Books and Instruments": Jewish Divorce Strategies and Self-fashioning in Medieval Catalonia, "Journal of Medieval History" 43/5, pp. 548-561. https://doi.org/10.1080/03044181.2017.1378917

Rubió, Antoni (1908-1921), Documents per l'historia de la cultura catalana mig-eval, Barcelona, IEC.

Ryan, Michael (2011), A Kingdom of Stargazers: Astrology and Authority in the Late Medieval Crown of Aragon, Ithaca, Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/cornell/9780801449840.001.0001

Sabaté, Glòria; Soriano, Lourdes (2020), La ciència dels estels dins del projecte cultural de Pere el Cerimoniós, en Bellmunt, Manel; Mahiques, Joan (eds.), Literature, Science & Religion: Textual Transmission and Translation in Medieval and Early Modern Europe, Kassel, Reichenberger, pp. 397-414.

Samsó, Julio (2020), On Both Sides of the Strait of Gibraltar: Studies in the History of Medieval Astronomy in the Iberian Peninsula and the Maghrib, Leiden, Brill. https://doi.org/10.1163/9789004436589

Samsó, Julio (2021), Astrología matemática en el Llibre de les nativitats de Bartomeu de Tresbens, en Alberni, Anna; Cifuentes, Lluís; Santanach, Joan; Soler, Albert (eds.), "Qui fruit ne sap collir": homenatge a Lola Badia, vol. II, Barcelona, Universitat de Barcelona - Barcino, pp. 237-254.

Sciència.cat DB (2012-2022), coord. de Lluís Cifuentes, Universitat de Barcelona, https://www.sciencia.cat/scienciacat-db [consulta: 26/03/2022].

Sobrequés, Santiago (1947), Contribución a la historia de los judíos de Gerona. Familias hebreas gerundenses: los Zabarra y los Caravita,"Anales del Instituto de Estudios Gerundenses" 2, pp. 68-98.

Tasis, Rafael (1957), Pere el Cerimoniós i els seus fills (segle XIV), Barcelona, Vicens-Vives.

Trenchs, Josep (2011), Documents de Cancelleria i de Mestre Racional sobre la cultura catalana medieval, Barcelona, IEC.

Tresbens, Bartomeu de, Tractat d'astrologia, ed. de Joan Vernet i David Romano, Barcelona, Biblioteca Catalana d'Obres Antigues, 1957-1958.

Valls, Esperança (2008), Cap estrella per a Israel, Girona, Universitat de Girona.

Véronèse, Julien (2017), Nicolas Eymerich et l'astrologie à la cour d'Aragon, en Boudet, Jean-Patrice; Ostorero, Martine; Paravicini Bagliani, Agostino (eds.), De Frédéric II à Rodolphe II: astrologie, divination et magie dans les cours (XIIIe-XVIIe siècle), Florència, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, pp. 97-155.

Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, ed. de Ángel Canellas, Saragossa, CSIC, 1967-1985.

Descargas

Publicado

2022-12-30

Cómo citar

Giralt, S. . (2022). Mestres de la ciència dels estels. Astrònomsastròlegs al servei del rei Pere el Cerimoniós. Anuario De Estudios Medievales, 52(2), 649–675. https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.2.08

Número

Sección

Estudios Misceláneos

Datos de los fondos

Ministerio de Economía y Competitividad
Números de la subvención PID2019-104308GB-I00