Un cercle poètic al bisbat de Girona de 1250-1280: pistes documentals

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.2.02

Palabras clave:

Cerverí de Girona, trobadors, Girona, Guillem Ramon de Gironella, noblesa, Corona d’Aragó

Resumen


[ca] L’article proposa un replantejament del paper de les terres gironines en la cultura trobadoresca, centrat sobretot en les circumstàncies de la possible etapa inicial de l’activitat de Cerverí (el moment en què es va convertir en Cerverí de Girona), la interpretació del sentit de la ruta de la seva Recepta de xarob i, finalment, la reconstrucció d’un cercle poètic entorn de la catedral de Girona. Per a tots aquests aspectes, combina l’anàlisi literària amb les dades històriques, tot recollint informació dispersa i inèdita sobre els personatges rellevants. En resulten exemples evidents de la implicació de la noblesa amb la cultura trobadoresca i de la manera com la lírica dels trobadors reflecteix les xarxes familiars i polítiques, i així complementa la visió que tradicionalment s’ha tingut de les relacions entre la noblesa i la reialesa en moments de conflicte.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alvar, Carlos (1977), La poesía trovadoresca en España y Portugal, Madrid, CUPSA.

Alvira Cabrer, Martín (2010), Pedro el Católico, Rey de Aragón y Conde de Barcelona (1196-1213). Documentos, Testimonios y Memoria Histórica, Saragossa, Institución “Fernando el Católico”.

Asperti, Stefano (1995), Carlo I d’Angiò e i trovatori. Componenti “provenzali” e angioine nella tradizione manoscritta dei trovatori, Ravenna, Longo.

Asperti, Stefano (dir.) (2003), Bibliografia elettronica dei trovatori [en línia], http://www.bedt.it [consulta: 30/05/2022].

Asperti, Stefano (2006), Generi poetici di Cerveri de Girona, a Beltrán, Vicenç; Simó, Meritxell; Roig, Elena (eds.), Trobadors a la Península Ibèrica, Barcelona, PAM, pp. 29-72.

Badia Homs, Joan (1977), L’arquitectura medieval de l’Empordà, Girona, Diputació provincial.

Batlle Prats, Lluís (1979), La cultura a Girona de l’Edat Mitjana al Renaixement, Girona, Institut d’Estudis Gironins.

Baydal, Vicent (2012), La croada d’Almeria, 1309-1310. La host de Jaume II i el finançament de la campanya, Saarbrücken, Editorial Académica Española.

Bertran, Prim (1992), Els senyors de Mataplana, “Revista de Girona” 152, pp. 57-62.

Bertran, Prim (1994), Aproximació històrica al castell i als senyors de Mataplana, a El castell de Mataplana. L’evolució d’una fortificació senyorial (s. XI-XV) (Gombrèn, Ripollès), Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 11-18.

Bertran, Prim (2002), Estudiants catalans a la universitat de Bolonya (segle xiii ), “Acta Historica et Archaelogica Mediaevalia” 23-24, pp. 123-143.

Bisson, Thomas N. (1984), Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151-1213), Berkeley - Los Angeles, University of California Press.

Bosom Isern, Sebastià; Forns de Rivera, Cristina (eds.) (2007), Catàleg de pergamins de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, Barcelona, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura.

Bourin, Monique; Martínez Sopena, Pascual (eds.) (2010), Anthroponymie et migrations dans la Chrétienté médiévale, Madrid, Casa de Velázquez.

Cabré, Miriam (2011), Cerverí de Girona: un trobador al servei de Pere el Gran, Barcelona, Universitat de Barcelona - Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears.

Cabré, Miriam (2013), La lírica d’arrel trobadoresca, a Badia, Lola (dir.), Història de la Literatura Catalana. Literatura Medieval. Vol. I. Dels orígens al segle xiv, Barcelona, Enciclopèdia Catalana - Barcino - Ajuntament de Barcelona, pp. 219-296.

Cabré, Miriam (2017), Un Catalan à Rodez: la contribution du troubadour Cerverí aux débats ruthénois, “Revue des langues romanes” 121, pp. 599-621.

Cabré, Miriam (2021), Troubadour Selves Under Debate, a Gilbert, Jane; Griffin, Miranda (eds.), Futures of Medieval French, Londres, Boydell & Brewer, pp. 34-48.

Cabré, Miriam (2023), Cerverí de Girona, Recepta de xarob, “De Palau a Torosela” (PC 434a,17), “Lecturae tropatorum” (en premsa).

Cabré, Miriam; Reixach Sala, Albert (2018), L’Empordà dels trobadors, “Anuari de l’Institut d’Estudis Empordanesos” 49, pp. 183-198.

Canal, Eduard (ed.) (2004), Girona, de Carlemany al feudalisme (785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a l’època medieval, vol. II, Girona, Ajuntament de Girona.

Canal Roquet, Josep (ed.) (2010), Girona en el segle xiii (1190-1285): cartografia i descripció de la ciutat medieval, Girona, Ajuntament de Girona (Història Urbana de Girona; 9).

Carreras Candi, Francesc (1906), Rebelió de la noblesa catalana contra Jaume I en 1259, a Miscelánea histórica catalana, vol. II, Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de Caridad, pp. 361-374.

Carreras Candi, Francesc (1912), Rebelió de la noblesa catalana contra Jaume I en 1259 (Acabament), “Butlletí de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres” 6/48, pp. 502-540.

Catalunya romànica (1984), Barcelona, Enciclopèdia catalana.

Cingolani, Stefano M. (2006), Historiografia, propaganda i comunicació al segle xiii: Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva crònica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Cingolani, Stefano M. (2011), Diplomatari de Pere el Gran, Barcelona, Fundació Noguera.

Cingolani, Stefano M. (2016), Joglars, ministrers i xantres a la Corona d’Aragó (segles xiii-xv). Observacions i perspectives de recerca a propòsit d’un diplomatari en curs, a Alberni, Anna; Ventura, Simone (eds.), Cobles e lays, danses e bon saber, Roma, Viella, pp. 239-270.

Cluzel, Irénée (1961), Les troubadours catalans Guilhem Raimon de Gironella et Poncet, a Actes et mémoires du 11 Congrès international de Langue et Littérature du Midi de la France, Aix en Provence, Centre d’études provençales de la Faculté des Lettres, pp. 65-73.

Coll i Alentorn, Miquel (1992), Girona a les Quatre Grans Cròniques, a Obres completes de Miquel Coll i Alentorn. Història: I, Barcelona,

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pp. 156-167.

Coromines, Joan (1985), Cerverí de Girona. I. Narrativa, Barcelona, Curial.

Costa, M.ª Mercè (1959), Comentario a siete lápidas del Museo Arqueológico Provincial, “Revista de Girona” 7, pp. 83-86.

Cura Curà, Giulio (2011), Un fautore catalano del “trobar ric”: Guilhem Raimon de Gironella, “Il confronto letterario” 55, pp. 7-46.

Flórez, Enrique (1832), España Sagrada, Madrid, Imp. de José del Collado.

Gironella Granés, Josep M. (2010), Els molins i les salines de Castelló d’Empúries al segle xiv, Barcelona, Fundació Noguera.

González Hurtebise, Eduardo (1913), Jofre de Foxá (...1267-1295...), a Congrés d’Història de la Corona d’Aragó dedicat al rey Jaume I y a la seva època, vol. II, Barcelona, Altés, pp. 521-535.

Grifoll, Isabel (2017), Guillem de Berguedà: de la cançó satírica al sirventès, a Carrera, Aitor; Grifoll, Isabel (eds.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectives. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, Lleida, Generalitat de Catalunya - Diputació de Lleida, pp. 529-542.

Guida, Saverio (1979), Per il profilo biografico di Berenguer de Palazol, “Medioevo romanzo” 6, pp. 22-36.

Guida, Saverio (2014), Il signore rossiglionese Pons de Vernet fra trovatori e catari, a Beltran, Vicenç; Martínez, Tomàs; Capdevila, Irene (eds.), 800 anys després de Muret: els trobadors i les relacions catalanooccitanes, Barcelona, Universitat de Barcelona, pp. 149-170.

Guida, Saverio; Larghi, Gerardo (2014), Dizionario Biografico dei Trovatori, Modena, Mucchi.

Guilleré, Christian (1993-1994), Girona al segle xiv, Girona, Ajuntament de Girona - Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Guinot Rodríguez, Enric (2002), Sobre prenoms i cognoms. L’antroponímia medieval, eina d’anàlisi històrica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Harvey, Ruth; Paterson, Linda (2010), The Troubadour Tensos and Partimens: A Critical Edition, Londres, Boydell & Brewer.

Homs Brugarolas, Mercè; Cingolani, Stefano M. (2017), Els orígens familiars dels Cartellà al llarg de deu generacions (s. X-XIV), “Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics” 28, pp. 281-311.

Huici Miranda, Ambrosio; Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados (1976-2017), Documentos de Jaime I de Aragón, vols. I-VII, València, Anubar.

Iglesia Ferreirós, Aquilino (1988), Individuo y familia: una historia del derecho privado español, a Artola Gallego, Miguel (dir.), Enciclopedia de historia de España, vol. I, Madrid, Alianza, pp. 433-536.

Li Gotti, Ettore (1952), Jofre de Foixà. Vers e Regles de trobar, Modena, Mucchi.

Llabrés, Gabriel (1907), Estudi històric y literari escrit per en Gabriel Llabres sobre’l Cançoner dels comtes d’Urgell, Barcelona, Societat catalana de bibliòfils.

Madurell Marimon, Josep M. (1968-1969), La lezda de Gerona (contribución a su estudio), “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins” 19, pp. 65-106.

Mallorquí, Elvis (1999), La vila de Monells, del segle ix al xii, “Estudis del Baix Empordà” 18, pp. 35-54.

Mallorquí, Elvis (2013), Col·lecció diplomàtica de Sant Pere de Galligants (911-1300), Barcelona, Fundació Noguera.

Mallorquí, Elvis (2015), Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Barcelona, Fundació Noguera.

Marquès, Josep M. (1993), Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV), Barcelona, Fundació Noguera.

Marquès, Josep M. (1995), Escriptures de Santa Maria de Vilabertran (968-1300), Figueres, Institut d’Estudis Empordanesos.

Marquès, Josep M. (1997), Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300), Barcelona, Fundació Noguera.

Marquès, Josep M., Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324), ed. de Jaume de Puig i Oliver i Albert Serrat i Torrent, Barcelona, Fundació Noguera, 2009.

Martínez Giralt, Alejandro (2014), Marquesa, una Cabrera al comtat d’Empúries, “Mot so razo” 13, pp. 35-46.

Martínez Giralt, Alejandro (2019), Els vescomtes de Cabrera a la Baixa Edat Mitjana. Identitat familiar, dinàmica patrimonial i projecció sociopolítica, Madrid, CSIC.

Massó i Torrents, Jaume (1932), Repertori de l’antiga literatura catalana. Vol. I. La poesia, Barcelona, Alpha.

Miret i Sans, Joaquim (1915), Escolars catalans al Estudi de Bolonia en la XIII centúria, a “Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de

Barcelona” 59, pp. 137-155.

Miret i Sans, Joaquim (2004), Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Montsalvatje Fossas, Francisco (1919), Los castillos del condado de Besalú, Olot, R. Bonet.

Negre Pastell, Pelai (1949), La villa de Torroella de Montgrí y sus primitivos señores, “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins” 4, pp. 78-128.

Noy, Francisco (1975-1976), Estudio histórico sobre el trovador Berenguer de Palou, “Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona” 36, pp. 15-104.

Orti, Pere (2015), Els remences i l’exercici de la jurisdicció als segles xiv i xv: una lluita pel poder polític, a Lluch Bramon, Rosa; Orti Gost, Pere; Panero, Francesco; To Figueras, Lluís (eds.), Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle champagne bassomedievali dall’ Italia nord-occidentale alla Catalogna, Cherasco, CISIM - Università di Torino, pp. 125-153.

Puig, Jaume de; Marquès, Josep M. (2007), Lletres del bisbe de Girona, segle xiv , vol. I, Girona, Ajuntament de Girona - Institut d’Estudis Catalans.

Puig i Cadafalch, Josep (1915), Missió per estudiar els banys dits aràbics i el monestir de Sant Daniel, a Girona, “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” 2, pp. 866-870.

Pujol, Miquel (2001), Poesia occitanocatalana de Castelló d’Empúries, Figueres, Institut d’Estudis Empordanesos.

Radaelli. Anna (2007), La dansa en llengua d’oc: un gènere d’èxit entre Occitània i Catalunya, “Mot so razo” 6, pp. 49-60.

Redondo, Esther (2011), Mapes de l’itinerari de Jaume I (1208-1276) durant tota la seva vida, a Ferrer Mallol, M.ª Teresa (ed.), Jaume I. Commemoració del VIII Centenari del naixement de Jaume I, vol. II, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 857-875.

Riera Sans, Jaume (2014), Santa Bàrbara de Pruneres i la seva col·lectoria d’almoines, “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins” 55, pp. 103- 158.

Riquer, Martí de (1947), Obras completas del trovador Cerverí de Girona, Barcelona, Instituto Español de Estudios Mediterráneos.

Riquer, Martí de (1951), Un trovador valenciano: Pedro el Grande de Aragón, “Revista Valenciana de Filología” 23, pp. 273-311.

Riquer, Martí de (1972), El trovador Huguet de Mataplana a Studia Hispanica in honorem R. Lapesa, vol. I, Madrid, Gredos, pp. 455-494.

Riquer, Martí de (1984), Història de la literatura catalana. Part antiga, Barcelona, Ariel.

Riquer, Martí de (1991), Els Verses proverbials de Cerverí de Girona, “Revista de Catalunya” 54, pp. 115-133.

Rodrigo Lizondo, Mateu (ed.) (2013), Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó. Textos en llengua catalana (1291-1420), València, Publicacions de la Universitat de València.

Rodríguez Bernal, Francesc (2009), Els vescomtes de Cardona al segle xii: una història a través dels seus testaments, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida.

Rodríguez Bernal, Francesc (2016), Col·lecció diplomàtica de l’Archivo Ducal de Cardona (965-1230), Barcelona, Fundació Noguera.

Serra Vilaró, Joan (1962-1966), Història de Cardona, Tarragona, Sugrañes.

Sobrequés i Vidal, Santiago (2011), Els Barons de Catalunya, Barcelona, Editorial Base.

Soler, Joan (2008), La formació de la Pobla de Santa Pau a redós del castell dels barons (1248-1331), Barcelona, Fundació Noguera.

Soldevila, Ferran (2008), Les quatre grans cròniques. Vol. II. Crònica de Bernat Desclot, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Soldevila, Ferran (1995), Pere el Gran, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Soldevila, Xavier (2003), Una vila empordanesa a l’edat mitjana. Torroella de Montgrí, segles xii-xiv, “Quaderns de la Selva” 15, pp. 89-103.

Soldevila, Xavier (2005), El Montgrí i les Illes Medes a l’edat mitjana, “Papers del Montgrí” 26, pp. 47-96.

Sureda Jubany, Marc (2010), La memòria escrita d’un clergue il·lustre. Documents de Guillem de Montgrí, a Vila, Pep; Figueras, Narcís (eds.), Miscel·lània Josep M. Marquès, Barcelona, PAM, pp. 197-211.

Talfani, Camilla (2023), Cerverí de Girona, Per ço con hom carnal no pot sens mort passar, BEdT 434a,V (en preparació).

To Figueras, Lluís (1995), Antroponimia de los condados catalanes (Barcelona, Girona y Osona, siglos X-XIII), a Marínez Sopena, Pascual (coord.), Antroponimia y sociedad: sistemas de identificación hispanocristianos en los siglos IX a XIII, Valladolid, Universidad de Santiago de Compostela - Universidad de Valladolid, pp. 371-394.

To Figueras, Lluís (2011), La Girona carolíngia i feudal (segles viii-xi), a Torres Sans, Xavier (ed.), El govern de la ciutat (I): de la Gerunda romana (segle i a. C.) a la Girona borbònica (segle xviii), Girona, Ajuntament de Girona, pp. 89-113.

To Figueras, Lluís (2013), Pillage seigneurial et plaintes paysannes en Catalogne (xiie-xive siècles), a Feller, Laurent; Rodríguez, Ana (dirs.), Objets sous contrainte. Circulation des objets et valeur des choses au Moyen Âge, París, Publications de la Sorbonne, pp. 283-305.

Tréton, Rodrigue (2013), Liber Feudorum A. Les investigacions sobre els feus dels reis Jaume I i Jaume II de Mallorca. 1263-1294, vol. I, Barcelona, Fundació Noguera.

Trob-Eu: Trobadours and European Identity [en línia], http://www.troub-eu.net/ [consulta: 30/05/2022].

Vallet, Edoardo (2003), II senhal nella lirica trobadorica (con alcune note su Bel/Bon Esper in Gaucelm Faidit) (prima parte), “Rivista di Studi Testuali” 5, pp. 111-167.

Vallet, Edoardo (2010), A Narbona: studio sulle tornadas trobadoriche, Alessandria, Edizioni dell’Orso.

Vera, Ivan (2020), El casal d’Urgell a la lírica trobadoresca i les cròniques catalanes medievals: segles xii-xiii, Girona, Universitat de Girona

(treball final de grau).

Verdés Pijuan, Pere (2004), Per ço que la vila no vage a perdició. La gestió del deute públic en un municipi català (Cervera, 1387-1516), Barcelona, CSIC.

Vidal de Besalú, Ramon, Obra completa, ed. de Anton M. Espadaler, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2018.

Villanueva, Jaime (1850), Viaje literario a las Iglesias de España, vol. XIV, Madrid, RAH.

Viñolas, Mariona (2017), Els trobadors de Pere el Gran, a Carrera, Aitor; Grifoll, Isabel (eds.), Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectivas. Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans, Lleida, Generalitat de Catalunya - Diputació de Lleida, pp. 661-675.

Vinyoles Vidal, Teresa M. (2013), La vida quotidiana i l’espai domèstic al segle xiii, a Ferrer Mallol, M.ª Teresa (coord.), Jaume I: commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, vol. II, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 133-169.

Descargas

Publicado

2023-12-30

Cómo citar

Cabré, M., & Reixach Sala, A. (2023). Un cercle poètic al bisbat de Girona de 1250-1280: pistes documentals. Anuario De Estudios Medievales, 53(2), 515–546. https://doi.org/10.3989/aem.2023.53.2.02

Número

Sección

Estudios Misceláneos

Datos de los fondos

Ministerio de Ciencia e Innovación
Números de la subvención PID2019-109214GB-I00

'la Caixa' Foundation
Números de la subvención Recercaixa 2015 ACUP 00127

Associació Catalana d'Universitats Públiques
Números de la subvención Recercaixa 2015 ACUP 00127

Artículos más leídos del mismo autor/a

  • Iñaki Martín Viso, Amparo Rubio Martínez, Carlos M. Reglero de la Fuente, Daniel Piñol, Roberto J. González Zalacaín, Juan A. Prieto Sayagués, Pol Junyent Molins, Jordi Morelló Baget, Joan Maria Jaime Moya, Maria Barceló Crespí, Gonzalo Pérez Castaño, Albert Reixach Sala, Monserrat Casas Nadal, Olatz Villanueva Zubizarreta, Alejandro García Sanjuán, Daniela Santoro, Jorge Lebrero Cocho, Eduard Juncosa Bonet, Juan Vicente García Marsilla, Esther Tello Hernández, Patrícia Santacruz, Julia Conesa Soriano, Laura Miquel Milian, Imanol Vitores Casado, Fabrizio Alias, Marta Manso Rubio, Chiara Mancinelli, Germán Gamero Igea, Ana María Rivera Medina, Isabel Ruiz de la Peña González, Notas bibliograficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 46 Núm. 1 (2016)
  • Magda Bernaus, Araceli Rosillo Luque, Eduardo Daniel Chehin, Marina Navas, Albert Reixach Sala, Ramon Martí Castelló, Ricardo Córdoba de la Llave, Máximo Diago Hernando, Teresa Huguet-Termes, Raúl González Arévalo, Carles Vela Aulesa, Carlos Barquero Goñi, Cristina Segura Graiño, Jose Luis Pascual Cabrero, Linda G. Jones, Iván Armenteros Martínez, Ferran Esquilache Martí, José Alberto Moráis Morán, Victor Farias Zurita, Oscar Cruz de la Palma, Simonetta Sitzia, Jacobo Vidal Franquet, Fermín Miranda García, Angeles Garcia de la Borbolla, Xavier Marcí i Masferrer, Joan Negre Pérez, Antoni Udina i Abelló, Vera Isabell Schwarz-Ricci, Daniela Santoro, Mauro Sanna, Lluís To Figueras, Miquel Forcada, Marion Coderch, Carmel Ferragud, Francesc Fité Llevot, Reseñas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 41 Núm. 1 (2011)
  • Miguel Ángel Pallarés Jiménez, Jacobo Vidal Franquet, Ferran Esquilache Martí, José Ángel Lema Pueyo, Laura Molina López, Peter Linehan, Maria Teresa Ferrer I Mallol, Diana Lucía Gómez-Chacón, Lluis To Figueras, Raúl González Arévalo, Máximo Diago Hernando, César Olivera Serrano, Beatriz Majo Tomé, Germán Gamero Igea, Ferran Esquilache Martí, Ana Echevarria, Íñigo Mugueta Moreno, Margarita Cantera Montenegro, Jordi Morelló Baget, Albert Reixach Sala, Fermín Miranda García, Montserrat Casas Nadal, Mario Lafuente Gómez, Guillermo Tomás Faci, Pere J. Quetglas, Alejandro Martínez Giralt, Notas bibliograficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 42 Núm. 1 (2012)
  • Albert Reixach Sala, Marta Sancho i Planas, Victor Torres Rubio, Imanol Vitores Casado, Enrique Cantera Montenegro, Christian Alexander Neumann, Vincent Baydal Sala, Esther Pascua Echegaray, Alejandro Martínez Giralt, Mercé Puig Rodríguez-Escalona, Victor Farías Zurita, Salvador Cuenca Almenar, Ana Hernández Ferreirós, Sandra Cáceres Millán, María Barceló Crespí, José Alberto Moráis Morán, Prim Bertran Roigé, Elisabet Bonilla Sitja, Mario Orsi Lázaro, Daniela Santoro, Albert Martí Arau, Josefina Mutgé i Vives, Ángeles García de la Borbolla, Marta Segarrés Gisbert, Marta Punsola Munárriz, Máximo Diago Hernando, Óscar Calvé Mascarell, Pere J. Quetglas Nicolau, Teresa Izquierdo Aranda, Pol Junyent Molins, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 42 Núm. 2 (2012)
  • Montserrat Casas Nadal, Eduardo Aznar, Mercè Puig Rodríguez-Escalona, Albert Reixach Sala, Josep David Garrido I Valls, Máximo Diago Hernando, Francisco García-Fitz, Fernando Serrano Larráyoz, Eguzki Urteaga, Mário Farelo, Jerrilynn Dodds, Federico Gálvez Gambero, Ingrid Houssaye Michienzi, Gemma Teresa Colesanti, Marta Segarrés Gisbert, Daniel Piñol Alabart, Ramón Martí Castelló, Esther Tello Hernández, Hildegard Elisabeth Keller, Marion Coderch, Jordi Morelló Baget, Arsenio Dacosta, Reseñas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 44 Núm. 1 (2014)
  • Francisco de Asís García García, María del Carmen García Herrero, Elena Paulino Montero, Raúl González Arévalo, Nicolas Pluchot, Maria Teresa Ferrer i Mallol, Léonard Courbon, Eloísa Ramírez Vaquero, Juan José Larrea, Albert Martí Arau, Máximo Diago Hernando, Fernando Serrano Larráyoz, Diana Pelaz Flores, Isabel García Caparrós, José Ángel Lema Pueyo, Christine Mazzoli-Guintard, Antoni Rossell, Mª Aitana Monge Zapata, Vicent Baydal Sala, Araceli Rosillo Luque, Maria Elisa Soldani, Michelina di Cesare, Jordi Morelló Baget, Albert Reixach Sala, José Antonio Munita Loinaz, Carmel Ferragud, Reseñas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 42 Núm. 1 (2012)
  • Juan Vicente García Marsilla, Jaume Marcé Sánchez, Clara Almagro Vidal, J. Fernando Tinoco Díaz, Dillon Brian Thomas Webster, Anass Benmokhtar, Laura Miquel Milian, Ana Paula Leite Rodrigues, Sergio Tognetti, María Narbona Cárceles, José M. Triano, José Antonio Munita Loinaz, Elvis Mallorquí, Sebastian Roebert, Carlos Crespo Amat, Máximo Diago Hernando, Francisco de Paula Cañas Gálvez, Albert Reixach Sala, Pablo Sanahuja Ferrer, Mireia Comas Via, Pol Bridgewater Mateu, Maria Soler Sala, Fabrizio Alias, Matilde Miquel Juan, Víctor Torres Rubio, Julia Conesa Soriano, Carla Arbó Nieto, Álvaro Solano Fernández-Sordo, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 48 Núm. 1 (2018)
  • Fernando Serrano Larráyoz, María Teresa Ferrer i Mallol, Annamaria Annicchiarico, Ramón Martí, Marion Coderch, Fernando Luis Corral, M. Isabel del Val Valdivieso, Juan Vicente García Marsilla, Carolina Obradors Suazo, Iñaki Martín Viso, Albert Estrada-Rius, Montserrat Cabré i Pairet, María Bonet Donato, Francisco García Fitz, Albert Reixach Sala, Juan Miguel Valero Moreno, Albert Martí Arau, Enrico Basso, Alejandro García Sanjuán, Máximo Diago Hernando, Amparo Rubio Martínez, Fermín Miranda García, Victoria Pineda, Cristina Santos Ozores, Reseñas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 42 Núm. 2 (2012)
  • Elena de la Cruz Vergari, Marta Punsola Munárriz, Máximo Diago Hernando, Sebastià Riera Viader, Sergi Grau Torras, Karen Stöber, Jacobo Vidal Franquet, Mercè Viladrich, Prim Bertran Roigé, Daniel Piñol Alabart, Daniel Genís i Mas, Elena Maccioni, Esther Tello Hernández, Albert Reixach Sala, Montserrat Casas Nadal, Jorge Díaz Ibáñez, Teresa Vinyoles Vidal, Marta Segarrés Gisbert, Julia Pavón Benito, Fiorella Fragnoli, Roberto J. González Zalacaín, Eva Izquierdo Molinas, Ramon Martí Castelló, Ramon J. Pujades i Bataller, Marion Coderch, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 43 Núm. 1 (2013)
  • Albert Reixach Sala, Esther Tello Hernández, Prim Bertran I Roigé, Raúl González Arévalo, José Manuel Triano Milán, Montserrat Casas Nadal, Máximo Diago Hernando, Jaume Aurell, Vicent Baydal, Diana Pelaz Flores, Ramon Martí Castelló, Ramón A. Banegas López, Ferrán Esquilache Martí, Pedro Martínez García, Fernando Martín Pérez, Notas bibliográficas , Anuario de Estudios Medievales: Vol. 44 Núm. 1 (2014)
1 2 > >>