Tres notes sobre l’Ars predicandi populo de Francesc Eiximenis (autoria, datació i contingut)

Autores/as

  • Xavier Renedo Puig Universitat de Girona

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2012.42.1.12

Palabras clave:

Francesc Eiximenis, Ars predicandi populo, de consiliis circa predicacionem, sermons, art de la memòria

Resumen


[ca] Tot i que l’Ars predicandi populo només és atribuïda a Eiximenis en un dels tres manuscrits que l’han transmès, no hi ha cap dubte que és obra seva. En són una prova fefaent, en primer lloc, les remissions internes que es fan a aquesta obra des de les planes del Terç i del Dotzè del Crestià, i, en segon lloc, la presència d’un volum de sermons autògraf que començava amb l’Ars en l’inventari de la biblioteca d’Eiximenis fet poc després de la seva mort. Cal situar la redacció de l’Ars i de la col·lecció de sermons que encapçalava abans de l’inici de l’enciclopèdia del Crestià (1379) a causa de la complexitat que comportava la redacció d’una col·lecció de tres o fins i tot quatre volums de sermons. Per una sèrie de raons codicològiques i formals cal excloure de l’Ars el capítol De consiliis circa predicacionem, que en realitat no és obra d’Eiximenis.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Barcelona, Martí de (O.M. Cap), Nous manuscrits de fra Francesc Eiximenis, “Estudis Franciscans” XL (1925), pp. 449-452.

Barcelona, Martí de (O.M. Cap), Fra Francesc Eiximenis, O.M. (1340?-1409?). La seva vida. Els seus escrits. La seva personalitat literària, en Badia, Lola; Renedo, Xavier (eds.), Studia Bibliographica, Girona, Col·legi Universitari de Girona - Diputació de Girona, 1991, pp. 185-239 (reimpressió d’un treball publicat a “Estudis Franciscans” XL (1928), pp. 437-500).

Barcelona, Martí de (O.M. Cap), L’Ars praedicandi de Francesc Eiximenis, “Estudis Universitaris Catalans” 21 (1936), pp. 3-40 (=Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’estudis literaris, històrics i lingü.stics. Volum III, Barcelona, 1936).

Bernardino da Siena, Prediche volgari sul Campo di Siena 1427, Carlo Delcorno (ed.), Milà, Rusconi, 1989.

Carruthers, Mary, The Book of Memory in Medieval Culture, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Eiximenis, Francesc, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos, David Guixeras, Xavier Renedo (eds.), Barcelona, Barcino, 2005 (Biblioteca Barcino, 2).

Eiximenis, Francesc, Lo Crestià (selecció), Albert Hauf (ed.), Barcelona, Edicions 62 - La Caixa, 1983 (Millors obres de la literatura catalana, 98).

Eiximenis, Francesc, Dotzè llibre del Crestià, Curt Wittlin, Arseni Pacheco, Jill Webster, Josep Maria Pujol, Josefi na Fíguls, Bernat Joan, Andreu Solé, Teresa Romaguera, Xavier Renedo (eds.), vol. II-I, Girona, Col·legi Universitari de Girona - Diputació de Girona, 1987.

Eiximenis, Francesc, Dotzè llibre del Crestià, Xavier Renedo (ed.); Sadurní Martí (coord.), vol. I-I, Girona, Universitat de Girona - Diputació de Girona, 2005.

Eiximenis, Francesc, Art de predicació al poble, Xavier Renedo (ed.), Vic, Eumo Editorial, 2009 (Textos Pedagògics, 47).

Grahit, Emili, Memorias sobre la vida y obras del escriptor geroní Francesch Eiximenes, en Badia, Lola; Renedo, Xavier (eds.), Studia Bibliographica, Girona, Col·legi Universitari de Girona - Diputació de Girona, 1991, pp. 1-40 (reimpressió d’un treball publicat a “La Renaxensa” 3 (1873), pp. 185-188, 195-199, 202-212, 234-236, 256-260 i 266-269).

Ivars, Andrés, O.F.M., El escritor Fr. Francisco Eximénez en Valencia (1383-1408). Recopilación de los escritos publicados por el padre Andrés Ivars en la revista Archivo Ibero Americano sobre Francesc Eiximenis y su obra escrita en Valencia, edició de Pedro Santonja, Benissa, Ajuntament de Benissa, 1989.

Massó i Torrents, Jaume, Les obres de Fra Francesc Eximeniç (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografi a, en Badia, Lola; Renedo, Xavier (eds.), Studia Bibliographica, Girona, Col·legi Universitari de Girona - Diputació de Girona, 1991, pp. 185-239 (reimpressió d’un treball publicat a “Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans” 3 (1909-1910), pp. 588-692).

Michaud-Quantin, Pierre, Guy d’Évreux O.P. technicien du sermonnaire médiéval, “Archivum Fratrum Praedicatorum” 20 (1950), pp. 213-233.

Monfrin, Jacques, La Bibliothèque de Francesc Eiximenis (1409), en Badia, Lola; Renedo, Xavier (eds.), Studia Bibliographica, Girona, Col·legi Universitari de Girona - Diputació de Girona, 1991, pp. 241-287 (reimpressió d’un treball publicat a la “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 29 (1967), pp. 447-498 i 287-306).

Pellegrini, Letizia, I predicatori e i loro manoscritti, en La predicazione dei frati dalla metà del ‘200 alla fi ne del ‘300. Atti del XXII Convegno internazionale. Assissi, 13-15 ottobre 1994, Spoleto, Centro di Studi sull’alto medioevo, 1995, pp. 113-139.

Perarnau, Josep, Un fragment del Liber sermonum de Francesc Eiximenis, “Arxiu de Textos Catalans Antics” 10 (1991), pp. 284-292.

Potestà, Gian Luca; Vian, Giovanni, Storia del cristianesimo, Bolonya, Il Mulino, 2010.

Puig, Jaume de, El “Tractatus de quatuor sensibus Sacrae Scripturae” de Felip Ribot, O.S.C. Edició i estudi, “Arxiu de Textos Catalans Antics” 16 (1997), pp. 229-389.

Puig, Jaume de; Perarnau, Josep; Avenoza, Gemma; Soriano, Lourdes; Clausell, Carme; Gispert-Saüch, Pilar; Guixeras, David; Izquierdo, Eva; Martí, Sadurní; Renedo, Xavier; Rojas, Raquel, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: Descripció dels manuscrits, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya, 2012.

Renedo, Xavier, Una imatge de la memòria entre les Moralitates de Robert Holcot i el Dotzè de Francesc Eiximenis, “Annals de l’Institut d’Estudis Gironins” 31 (1990-1991), pp. 53-61 (=Actes de les Jornades d’homenatge a Dolors Condom).

Renedo, Xavier, Notes sobre la datació del Primer, el Segon i el Terç del Crestià, en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, en premsa (=Homenatge a Albert G. Hauf).

Rivers, Kimberley, Memory and Medieval Preaching: Mnemonic Advice in the Ars praedicandi of Francesc Eiximenis (ca. 1327-1409), “Viator” 30 (1999), pp. 253-284.

Wittlin, Curt, Referències internes en les obres de Francesc Eiximenis: indicis de quins llibres, sobres quins temes tenia plantejat escriure, Narpan. Espai de literatura i cultura medieval http://www.narpan.net/bibliotecadigital/articles/cat_view/85-wittlin-curt.html [consulta: 03/05/2012].

Yates, Frances, The Art of Memory, Londres, Routledge, 1966.

Descargas

Publicado

2012-06-30

Cómo citar

Renedo Puig, X. (2012). Tres notes sobre l’Ars predicandi populo de Francesc Eiximenis (autoria, datació i contingut). Anuario De Estudios Medievales, 42(1), 253–271. https://doi.org/10.3989/aem.2012.42.1.12

Número

Sección

Temas Monográficos