Un monestir a la cruïlla. Els inventaris de sagristia del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (1389-1461)

Autores/as

  • Núria Jornet Benito Centre de recerca de dones Duoda - Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.3989/aem.2014.44.1.09

Palabras clave:

inventaris de sagrista, orde de Santa Clara, ornaments litúrgics, llibres

Resumen


[ca] En el present article es posa al descobert la riquesa com a font històrica de primer ordre dels inventaris de sagristia del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, primera comunitat de l’orde de Santa Clara en terres catalanes. L’estudi ens acosta a les particularitats d’aquesta sèrie documental en el seu fons arxivístic, la seva autoria (el càrrec de sagristana), així com a les principals tipologies de béns inventariats i descrits (parament i vestimenta litúrgica, orfebreria, obres d’art, llibres...). El conjunt permet donar una imatge rica de la cultura monàstica femenina, en l’acompanyament de la litúrgia, en la imatgeria sagrada, en la cultura escrita. Entre els resultats, sobresurt, la concepció funcional, curosa i detallada que la comunitat de germanes féu de cada peça, a l’hora de marcar el temps i el calendari litúrgic, com també a l’hora de gestionar i viure el dins/fora, la relació amb l’exterior.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Altisent, Agustí, La biblioteca de Poblet al llarg del temps. Extractes de la seva Història de Poblet, http://www-poblet.cat/pfw-files/ema/Content/arxius/La_Biblioteca_de_Poblet.pdf [consulta:30/09/2013]. pp. 1-35.

Alturo, Jesús, El llibre manuscrit a Catalunya: orígens i esplendor, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2000.

Cantino Wataghin, Gisella, Concluding Remarks, dins Dey, H.; Fentress, E. (eds.), Western monasticism ante litteram. The spaces of monastic observance in late antiquity and the early middle ages, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 355-377.

Cantus: A Database for Latin Ecclesiatical Chant, Indices of chants in selected manuscripts and early printed sources of liturgical Office: http://cantusdatabase.org/ [consulta: 30/09/2013].

Castellano, Anna, Pedralbes a l'Edat Mitjana. Història d'un monestir femení, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998. (Biblioteca Abat Oliva; 198).

Cátedra, Pedro, Lectura femenina en el claustro (España, siglos XIV-XVI), dins Courcelles, Dominique de; Val Julián, Carmen (eds.), Des femmes et des livres. France et Espagnes, XIVe-XVIIIe siècle, París, École des Chartes, 1999, pp. 7-53.

Costa, Maria-Mercè, Joana d'Aragó (1344-1384), "Estudis d'Història Medieval" 6 (1973), pp. 137-209.

Diccionari català-valencià-balear. Alcover-Moll (DCVB) http://dcvb.iecat.net/ [consulta: 30/09/2013].

Echániz, María, El monasterio de Sancti Spiritus de Salamanca. Un espacio monástico de mujeres de la Orden Militar de Santiago (siglos XIIIXV), "Studia Historica. Historia Medieval" 9 (1991), pp. 43-66.

García Valverde, María Luisa, Legislación archivística monacal durante el siglo XVI, dins Tomás Quesada Quesada. Homenaje, Granada, Universidad de Granada - Facultad de Filosofía y Letras, 1998, pp. 719-739.

Garí, Blanca, The Sacred Space of Meditation. Nunneries and Devotional Performance in the Territories of the Crown of Aragon (14th-15th centuries), "The Journal of Medieval Monastic Studies" 4 (en premsa).

Garí, Blanca, What did Catalan Nuns Read? Women's Literacy in the Monasteries of Catalonia, Majorca and Valencia, dins Blanton, Virginia; O'Mara, Veronica; Stoop, Patricia, Nuns' Literacies in Medieval Europe: The Antwerp Dialogue, Belgium, Universiteit Antwerpen (en curs de publicació).

Graña, María del Mar, ¿Leer con el alma y escribir con el cuerpo?: reflexiones sobre mujeres y cultura escrita, en Castillo, Antonio (coord.), Historia de la cultura escrita. Del Próximo Oriente antiguo a la sociedad informatizada, Gijón, Trea, 2002, pp 385-452.

Hamburger, Jeffrey F., Nuns as artists. The visual culture of medieval convent, California, University of California Press, 1997.

Humphreys, Kenneth William, Les bibliothèques des ordres mendiants, dins Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, París, Ed. Cercle de la Librairie, 1985, pp. 125-145.

Jornet Benito, Núria, El monestir de Sant Antoni de Barcelona: l'origen i l'assentament del primer monestir de clarisses a Catalunya, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2007. (Scripta et documenta ; 76).

Jornet Benito, Núria, Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona: origen d'un monestir i confi guració d'un arxiu monàstic, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2005 (tesi doctoral). http://www.tdx.cat/handle/10803/119825

Jornet Benito, Núria, Memoria, historia y archivo en el monasterio de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona, "Boletín de la ANABAD" 4 (2008), pp. 297-305.

Jornet Benito, Núria, Ordinacions i constitucions de l'abadessa del monestir de Sant Antoni de Barcelona, de l'orde de santa Clara, de l'any 1260, sobre la celebració dels ofi cis divins que han de dur a terme els capellans i sacerdots benefi ciats a l'església del monestir. Transcripció, traducció al català i al castellà modern, i estudi Biblioteca virtual d'investigació Duoda: http://www.ub.edu/duoda/bvid/text.php?doc=Duoda:text:2012.03.0008 [consulta: 27/02/2014].

Hillgarth, Jocelyn Nigel, Readers and Books in Majorca, 1229-1550, vol. I, París, CNRS, 1991.

Masnou i Pratdesaba, Josep M., Inventari de la sagristia de la Seu de Manresa (1452), "Miscel·lània litúrgica catalana" 15 (2007), pp. 305-316.

Olivar, Alexandre, Catàleg dels manuscrits de la biblioteca del monestir de Montserrat, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.

Planas, Josefina, Bernat Martorell miniaturista: el Saltiri-Llibre d'Hores de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, dins Molina, Joan (ed.), Bernat Martorell i la tardor del gòtic català: el context artístic del retaule de Púbol, Girona, Museu d'Art de Girona, 2003, pp. 43-60.

Prache, Anne, Bâtiments et décor, dins Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, París, Éd. Cercle de la Librairie, 1985, pp. 351-366.

Puig i Oliver, Jaume de, Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis ofm, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya, 2012.

Rodríguez Parada, Concepción, Los catálogos e inventarios en la historia del libro y las bibliotecas, "BiD. Textos universitaris de biblioteconomia i documentació" 18 (2007) http://bid.ub.edu/18rodri3.htm [consulta: 30/09/2013].

Solé, Albert, La transmissió de l'obra de Ramon Llull, dins Ramon Llull: història, pensament i llegenda, Palma de Mallorca, Obra Social Fundació La Caixa, 2008, pp. 47-54.

Steward, Columba, Monastic space and time, dins Dey, Hendrik; Fentress, Elizabeth (eds.), Western monasticism ante litteram. The spaces of monastic observance in late antiquity and the early middle ages, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 43-51.

Terés, Rosa, Violant de Bar: les inclinacions artístiques d'una reina francesa a la Corona d'Aragó, dins Terés, Rosa (coord.), Capitula facta et firmata. Inquietuds artístiques en el quatre-cents, Valls, Cossetània Edicions, 2009, pp. 9-69.

Torras, Miquel, El llibre a les esglésies i monestirs de Manresa al segle XIV, "Dovella" 102 (2009), pp. 5-13.

Varela Rodríguez, M. Elisa, Aprender a escribir, aprender a leer: lectoescritura femenina (siglos XIII-XV), dins González de la Peña, M. del Val, Mujer y cultura escrita. Del mito al siglo XXI, Gijón, Trea, pp. 59-74.

Vezin, Jean, Le mobilier des bibliothèques, dins Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, París, Éd. Cercle de la Librairie, 1985, pp. 365-371.

Zarri, Gabriela; Baranda Leturia, Nieves, Memoria e comunità femminile. Spagna e Italia, sec. XV-XVII, Florència, Firenze University Press - UNED, 2011.

Descargas

Publicado

2014-06-30

Cómo citar

Jornet Benito, N. (2014). Un monestir a la cruïlla. Els inventaris de sagristia del monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (1389-1461). Anuario De Estudios Medievales, 44(1), 277–308. https://doi.org/10.3989/aem.2014.44.1.09

Número

Sección

Temas Monográficos